Privacystatement en Register van verwerkingsactiviteiten van Nopea dienstverlening en ship delivery

Nopea: is gevestigd in Harlingen en is een service van Rick Hoogstede. De contactgegevens van Nopea zijn te vinden op de website nopea.nl.

Doel
Nopea slaat binnenkomende en uitgaande mails op om de gevraagde service te kunnen bieden.
Nopea slaat namen, mailadressen, telefoonnummers op om de gevraagde service te kunnen bieden.
In het contactformulier zijn de velden naam en telefoonnummer verplicht.
Wanneer een klant een dienst van Nopea afneemt worden ook adres en woonplaats gevraagd en opgeslagen.

Informeren van mijn klanten
Nopea informeert zijn klanten via dit document over de opslag van gegevens. Dit document is altijd voor een klant in te zien via de site nopea.nl.

Toegang persoonsgegevens van klanten
Rick Hoogstede is de enige toegang heeft.

Inzage en wijziging
Een klant mag de door Nopea verzamelde persoonsgegevens inzien. Ook mag de klant deze gegevens wijzigen of verwijderen als de gegevens feitelijk onjuist zijn.
Ook als de informatie onvoldoende of onvolledig is voor het doel, niet strikt noodzakelijk is voor het doel of in strijd is met wettelijke voorschriften, zal Nopea wijziging of verwijdering van de gegevens toestaan. Een dergelijk wijzigings- of verwijderingsverzoek kan schriftelijk worden ingediend. Nopea zal een dergelijk verzoek binnen 4 weken behandelen. Persoonsgegevens van klanten van Nopea zullen door niemand anders dan Nopea worden ingezien of gebruikt.

Bewaring van gegevens
Persoons- en communicatiegegevens zullen uiterlijk 2 jaar na het laatste klantcontact worden verwijderd, tenzij er nog openstaande facturen zijn of geschillen lopen. Wanneer een klant dit aangeeft zullen deze gegevens worden verwijderd tenzij er nog openstaande facturen zijn of geschillen lopen.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Ik werk met digitale klantdossiers. Deze gegevens staan in een beveiligde map op de PC van Nopea en in een beveiligde cloud-omgeving.

Externe leveranciers of verwerkers
Er zijn geen externe leveranciers of verwerkers die toegang hebben tot de klantgegevens.

Cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je de website gebruikt gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Datalekken
Ik weet en begrijp dat ik binnen 72 uur na een datalek, een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit lek leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt.
Ik meld het datalek ook aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) als het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer.

Harlingen, 10-12-2019 H.A.J. (Rick) Hoogstede