Yacht delivery

Nopea is gestopt met het actief aanbieden van yacht deliveries, transport “op eigen kiel”, van zeiljachten naar binnen en buitenland.
In incidentele gevallen verzorgt Nopea nog een dergelijk transport; kijk hier voor informatie
Nopea richt zich nu volledig op begeleiding en instructie van mensen op hun eigen of een gehuurd schip.

Nopea kan u wel een aantal goede delivery-bedrijven aanbevelen die dit voor u kunnen verzorgen.