Tarieven deliveries

Basis: de duur van de tocht
Nopea maakt een inschatting van de duur van de tocht: de delivery-dagen. Deze is gebaseerd op de gemiddeld voor de opdracht benodigde tijd en is bepalend voor optie 1 en 2.

Er wordt doorgaans gevaren door een schipper met 1 of 2 bemanningsleden; dit aantal is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het schip.

Onderdelen van de offerte 

 • Deliveryvergoeding: € 380 per delivery-dag
 • Dagvergoeding: vergoeding voor eten en drinken van schipper en bemanning: € 25 per persoon per gevaren dag, plus + 1 (reis)dag
 • Reiskosten van schipper en bemanning
 • Overige kosten zoals havengelden, brandstof en water

Onderdelen van de offerte

 • Deliveryvergoeding: € 300 per delivery-dag
 • Dagvergoeding: vergoeding voor eten en drinken van de schipper: € 25 per gevaren dag + 1 (reis)dag, tenzij de opdrachtgever dit zelf voldoende regelt
 • Kosten zoals havengelden, brandstof, water worden door de opdrachtgever betaald
 • Reiskosten van de schipper en overige kosten

Bijzonderheden
De tarieven zijn  inclusief BTW.
U zorgt voor volle tanks: gas, water, brandstof.
Reiskosten kunnen zijn: auto € 0,40 per kilometer, vliegtickets, OV, tol, taxi en indien nodig ander vervoer. 
Alles wordt zoveel mogelijk van te voren of tijdens de reis met de opdrachtgever besproken. 

Betaling
De betaling is gebaseerd op de ingeschatte delivery-tijd en de kosten.

 • 1/3 van de ingeschatte hoogte van de factuur bij het aangaan van de overeenkomst
 • 1/3 deel uiterlijk 3 werkdagen voor datum van vertrek
 • Het restant na aankomst en op basis van nacalculatie

Vragen?  Neem contact met ons op.